20 oct. 2017

COMUNICAT ANCMRR

COMUNICAT ANCMRR Nr. 26 din 19.10.2017
Dragi camarazi, membri ai ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza”,
Vă informăm că în ziua de 16 octombrie a.c., delegația Asociației formată din gl.(r) dr. Mihai ILIESCU, gl.lt.(r) Victor DUMITRESCU, gl.mr.(r) dr. Marian BUCIUMAN, gl.bg.(r) dr. Gheorghe CREŢU şi col.(r) ing.dr. Ion JOLDEA a fost primită la sediul Ministerului Apărării Naționale de către domnul ministru Mihai-Viorel FIFOR. La această întâlnire, domnul ministru a fost însoțit de secretarii de stat - domnul Mircea DUŞA şi domnul Nicolae NASTA şi de către șefii unor structuri centrale.
Cu acest prilej, în prima parte a întâlnirii, delegația noastră a prezentat principalele date pentru identificarea ANCMRR care-i atestă legitimitatea istorică şi juridică, apartinitatea, reprezentativitatea şi notorietatea recunoscute în cadrul societății romanești precum şi utilitatea publică obținută în 2004.
Este onorant pentru noi că domnul ministru a acceptat prevederea stipulată în art.3 din Statut, că ANCMRR funcționează sub patronajul M.Ap.N., ministrul fiind PREȘEDINTE de ONOARE al Asociației. Cu acest prilej i s-au înmânat domnului ministru Emblema de Onoare a ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza” şi Atestatul calității de Președinte de Onoare al acesteia. Domnia sa a apreciat că este onorat de acest moment care îi generează şi motivează bunele intenții de a sprijini Asociația în îndeplinirea obiectivelor şi dezideratelor asumate.
În partea a doua a întâlnirii, delegația noastră i-a prezentat domnului ministru principalele obiective, deziderate şi priorități precum şi greutățile întâmpinate la nivel central şi în teritoriu.
În principal, pe scurt i s-au prezentat problemele legate de:
- Competențele limitate din punct de vedere financiar, logistic şi legislativ;
- Necesitatea unui plan comun de activități cu M.Ap.N.;
- Participarea la elaborarea Ordinului M.Ap.N. pentru aplicarea Legii nr.346/2006 privind organizare şi funcționarea M.Ap.N. modificată prin Legea nr.167/2017;
- Acceptarea ANCMRR la programe cu cofinanțare din fonduri europene prin Secretarul general al M.Ap.N.;
- Revenirea ANCMRR în comisia superioară pentru acte normative a M.Ap.N., cu drepturi depline;
- Recuperarea banilor cheltuiți cu medicamente compensate şi gratuitatea medicamentelor, potrivit Legii nr.80/1995;
- Obținerea de locuri de tratament şi recuperare, de care au beneficiat pensionarii militari până la 01.01.2016;
- Acceptarea propunerilor referitoare la desfășurarea ceremoniilor oficiale cu caracter militar şi religios;
- Participarea ANCMRR la discutarea propunerilor pentru promovarea în grad a cadrelor militare în rezervă şi retragere;
- Acceptarea ANCMRR să beneficieze de fonduri bănești pentru anul 2018;
- Sprijin pentru revenirea ANCMRR cu drepturi depline în Confederația Internațională a Ofițerilor în Rezervă (CIOR).
Referitor la pensiile militare :
- Pensia militară nu este „specială” şi nici „nesimțită”, este o pensie militară de stat existentă în România de pe timpul Domnitorului Cuza şi regăsită în toate țările NATO şi UE;
- Pensia militară să nu fie cuprinsă în Legea unitară a pensiilor publice, aceasta să fie acordată pensionarilor militari conform prevederilor Legii nr.223/2015, fără modificările şi completările ulterioare, așa cum a fost aprobată în Parlament în 2015;
- Am insistat pentru eliminarea art.59 şi 60 din OUG nr.59/2017.
Stimați camarazi,
Este demn de menționat că domnul ministru a ascultat toate problemele ridicate şi a acceptat să-i trimitem un document care să cuprindă toate propunerile noastre cu bază legală şi motivația rezolvării acestora.
Am fost asiguraţi că nici un pensionar militar nu va pierde la pensie în urma recalculării şi actualizării acesteia. Proiectul Legii pensiilor nu a ajuns la M.Ap.N. şi a acceptat ca la discuţiile pe această temă să participăm şi noi şi în acelaşi timp să fim invitaţi şi la dezbaterile din comisiile de specialitate implicate din Parlament.
Domnul ministru şi-a exprimat bunele intenții pentru a realiza o colaborare (relaționare) corectă şi benefică ambelor părți şi să avem încredere în atașamentul domniei sale faţă de Asociație, mai ales în virtutea calității de Membru de Onoare al ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza” .
Aşa să ne ajute Dumnezeu!
PREŞEDINTELE ASOCIAŢIEI NAŢIONALE A CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE „Alexandru Ioan Cuza” .
General (r) Prof.univ.dr. MIHAI ILIESCU

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Ziua veteranilor de război la Deva

In data de 18 aprilie, la Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, militari   activi, rezerviști,   cetățeni ai   județului Hunedoara,...