Powered By Blogger

21 apr. 2019

Ziua veteranilor de război la Deva


In data de 18 aprilie, la Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, militari  activi, rezerviști,  cetățeni ai  județului Hunedoara, împreună cu autorități județene și alți oameni de suflet  am sărbătorit Ziua Veteranilor de Război.
Guvernul a hotărât, prin HG nr. 1222/10.10.2007, publicată în M.O. nr. 699/17.10.2007, ca Ziua Veteranilor de Război să fie marcată anual la 29 aprilie, în semn de recunoaştere a meritelor acestora pentru apărarea independenţei, suveranităţii, integrităţii teritoriale şi a intereselor României.

I-am omagiat pe cei pentru care apărarea ţării noastre a fost și este crezul suprem, dar și pe cei care nu mai sunt alături de noi, pe cei care și-au dat viața pentru a apăra valorile naționale, libertatea națiunii române și care au construit pentru generațiile de astăzi, o Românie puternică.

Au fost  acordate diplome de excelență și un premiu simbolic unui număr de 11 veterani de război din municipiul Deva, care au luptat pe front sau care au îngrijit răniții în spitalele de campanie, pentru spiritul de sacrificiu dovedit, pentru curajul și devotamentul față de țară.

Veteranii de război, văduvele de veteran au primit diplome de excelență  pentru 11 veterani de război din municipiul Deva, care au luptat pe front sau care au îngrijit răniții în spitalele de campanie, pentru spiritul de sacrificiu dovedit, pentru curajul și devotamentul față de țară, cât și altor cinci veterani de război din alte localități ale județului Hunedoara: Orăștie, Brad și Bretea Română, care sunt membri ai Asociației Naționale a Veteranilor de Război – Filiala Județului Hunedoara.

O diplomă de excelență i-a fost oferită de municipalitate și președintelui Asociației Naționale a Veteranilor de Război – Filiala Județului Hunedoara, colonel în rezervă Nicolai Lozneanu, pentru întreaga lui activitate desfășurată în recunoașterea meritelor veteranilor de război pe care îi reprezintă cu cinste și pentru buna colaborare pe care eu și Primăria Municipiului Deva o avem cu dânsul.

Prin faptele lor de arme, au scris istoria României! 
Veteranii, văduvele de veteran de război  au tot respectul și prețuirea noastră!

Galerie foto
Click pe poză  pentru mărireISTORIC- FILIALA JUDEŢEANĂ HUNEDOARA ,,SARMIZEGETUSA’’Judeţul Hunedoara. Aici a început povestea românilor, cu multe secole în urmă, în istoria atât de încercată a acestui popor.
Judeţul Hunedoara. Aici a început o poveste frumoasă şi tumultoasă a militarilor în rezervă şi retragere, care imediat după anul de răscruce 1989, au decis să se asocieze.
În ultimul deceniu al secolului al XX-lea, au fost două încercări eşuate din motive ce au ţinut de componenţa monolitică a garnizoanelor, fiecare fiind fieful unei arme, reprezentată printr-o unitate militară de profil. Iubirea de specialitate, a generat o mândrie exacerbată şi unii şi alţii considerându-se în drept a conduce structura asociativă.
Îndată ce am păşit în primii ani ai secolului XXI-lea lucrurile s-au mai limpezit şi în unele garnizoane din judeţ s-au constituit grupuri de iniţiativă pentru a prelua fenomenul de asociere post serviciu militari activi. Primii şi cei mai hotărâţi au fost rachetiştii de la Orăştie, care sub bagheta fostului lor comandant de divizion, colonel (r) Rusan Ionel, s-au asociat la 14.03. 2003. În anul următor, la 01.06.2004, vânătorii de munte de la Brad, hotărăsc şi ei să se unească. La început de toamnă, pe 14.09. 2004, vântul bate dinspre Brad şi dinspre Orăştie şi aduce vestea asocierii celor din garnizoanele respective. Drept urmare, în această zi, geniştii decid şi ei că e momentul să se asocieze, alegându-şi preşedinte în persoana colonel (r) Panaite Vasile.
În luna decembrie 2004, colonel (r) Moldovan Dănilă, membru fondator al subfilialei ,,Sargeţia’’ Deva şi şef al Cercului Militar Deva, ia legătura cu preşedintele de la Brad, colonel (r) Victor Şerbănescu şi cu colonel (r) Rusan Ionel de la Orăştie hotărăsc constituirea unui comitet de iniţiativă în vederea asocierii la nivel judeţean. Este cooptat şi colonel (r) Groza Emilian din Valea Jiului, care devine receptiv şi pe 29.01.2005 înfiinţează subfiliala ,,VALEA JIULUI’’, gata să facă parte din structura judeţeană ce e pe cale a se constitui.
Comitetul de iniţiativă, condus de colonel (r) Moldovan Dănilă, având acum reprezentanţi din garnizoanele unde a avut loc asocierea, (Deva, Brad, Orăştie, Valea Jiului), poartă mai multe runde de convorbiri şi ajunge, prin consens, la un proiect de asociere şi structură organizatorică care să treacă peste bariera mândriei de arme şi să asigure trăinicia demersului de asociere la nivelul judeţului Hunedoara.
Aşa a fost posibilă înfiinţarea la 19.04.2005, a Filialei Judeţene ,,Sarmizegetusa’’ a cadrelor militare în rezervă şi în retragere din judeţul Hunedoara. La Conferinţa de constituire au fost prezenţi 42 de delegaţi, aleşi după normele de reprezentare stabilite de comitetul de iniţiativă, astfel: Brad= 10, Deva=15, Orăştie=10, Valea Jiului=7.
Evenimentul a suscitat interes şi la nivelul conducerii centrale a U.N.C.M.R.R. ,,Alexandru Ioan Cuza”, care a trimis doi reprezentanţi: general de brigadă (r) Iancu Ion şi colonel (r) Mihail Mihai. Au mai participat general de brigadă Sava Stelică-comandantul Brigăzii 4 Geniu şi comandant al Garnizoanei Deva şi colonel Dobra Ioan-comandantul Batalionului Vânători de Munte ,,Avram Iancu’’, Brad.
S-a ales un Comitet judeţean format din 25 de membri şi 4 membri supleanţi şi un Birou Executiv din 17 membri.
Conferinţa a ales prin vot deschis ca preşedinte al  filialei pe  general de brigadă (r) Posteucă Florea, ca prim-vicepreşedinte pe colonel (r) Moldovan Dănilă şi ca secretar executiv pe colonel (r) Oprean Ioan-Viorel.
Atunci, în mijlocul primăverii anului 2005, la Cercul Militar din Deva, s-a pus temelia structurii asociative judeţene, pentru a dăinui peste ani, trecându-se peste micile obstacole ce au dus la întârzierea apariţiei filialei în Garnizoana Hunedoara.
Îndeplinindu-se cerinţele cuprinse în Ordonanţa Guvernului nr. 26 /2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, s-a declanşat procedura de obţinere a calităţii de persoană juridică, concretizată în Încheierea civilă nr. 32/A/2006, dată în şedinţă publică din 30.06.2006 de către judecătoria Deva.
Au plecat pe drumul camaraderiei de nezdruncinat, patru subfiliale, alăturându-se la 01.05. 2006, colegii din oraşul Haţeg şi mult mai târziu, la 24.01. 2009, rachetiştii din municipiul Hunedoara.
Pentru posteritate, se cuvine să fie nominalizez toate cele şase şi conducătorii lor.
În nordul judeţului, în municipiul Brad fiinţează subfiliala ,,Zarand”  a vânătorilor de munte, cu colonel (r) Victor Şerbănescu, preşedinte de la înfiinţare.
La Deva, capitala judeţului, geniştii sunt cuprinşi în subfiliala ,,Sargeţia’’, a cărui preşedinte este neobositul colonel (r) Aurel Babin.
În capitala culturală a judeţului, municipiul Orăştie, avem rachetiştii fostului divizion, care i-au cerut acordul doamnei Macici Ileana, soţia generalului Nicolae Macici, domiciliată în Canada (Quebec), pentru a-şi denumi subfiliala cu numele generalului erou. Preşedinte în exerciţiu fiind colonel (r) Creţu Iancu.
În Hunedoara, municipiul de pe Cerna, este subfiliala ,,Cerna’’, condusă de colonel (r) Băloiu Adrian, care a revigorat camaraderie colegilor din fostul regiment de rachete, fiind o subfilială cu activităţi din cele mai diverse şi apreciate.
În zona Haţegului, zonă de basm, se află subfiliala ,,Zimbrul’’, condusă de la înfiinţare de perseverentul întru fapte de camaraderie colonel (r) Ciobanu Marcel.
În sudul judeţului, pe apele Văii Jiului, unde s-au răsfirat spre a-şi trăi anii de pensie în toate oraşele de acolo, camarazi de toate armele, aduşi spre a încadra detaşamentele de militari ce lucrau în minerit, se află subfiliala ,,Valea Jiului’’, cu doi lideri, dăruiţi total scopului asociaţiei – preşedintele, colonel (r) Fulga Constantin şi secretarul subfilialei, care este inima structurii, colonel (r) Sanda Virgil.
Acolo, la Vulcan, este un primar, ing.Ile Gheorghe, iubitor din toată inima şi sufletul său, al oştenilor care sprijină necondiţionat acţiunile subfilialei şi organizează evenimente aniversare dedicate Armatei Române. Aşa se face că a fost ales membru de onoare a subfilialei din Valea Jiului.
Subfilialele, toate fără excepţie, sunt deosebit de active în a-şi pune în practică programele anuale. Se distinge o concurenţă benefică între ele, întrecându-se unele pe altele în organizarea activităţilor cât mai deosebite, atractive şi să-i mulţumească pe toţi.
Fiecare subfilială are stabilite zile săptămânale şi lunare când îşi desfăşoară activităţile şi spre a-şi dovedi măiestria organizatorică, se invită reciproc la acestea, după care schimbă păreri şi idei, de unde trag foloase de cum să muncească pe viitor.
Sărbătorirea zilelor de naştere a devenit o tradiţie şi nu există coleg din nici o subfilială care să nu fie aniversat la standarde emoţionale puternice. Se remarcă faptul că fiecare subfilială dispune de sediu propriu. Deva şi Brad la Cercurile militare ale garnizoanelor iar celelalte patru au sedii frumoase şi bine dotate asigurate de către primăriile din Orăştie, Hunedoara, Haţeg şi Petroşani.
Filiala Judeţeană ,,Sarmizegetusa’’, Hunedoara, sub conducerea celor doi preşedinţi, general de brigadă (r) Posteucă Florea (2005-2009) şi colonel (r) Moldovan Dănilă din 2009 şi până în prezent, s-a întărit de an la an şi a căutat să devină activă în a desfăşura activităţi la nivel judeţean în beneficiul tuturor membrilor.
Filiala judeţeană desfăşoară anual opt la zece activităţi cu impact socio-moral, cultural-recreativ şi emoţional. Unele dintre acestea s-au permanetizat în calendarul anual al activităţilor, devenind reprezentative pentru filiala noastră prin caracterul de unicitate şi specificitate.
,,Pe cărarea vieţii Iancului’’, manifestare omagială dedicată eroului naţional şi martir Avram Iancu, se desfăşoară anual în a doua sâmbătă a lunii septembrie, fiind una din cele ce se înscrie în activităţile de frunte ale filialei. Participă peste o sută de membri ai filialei. Spaţiul nu permite să se redea scenariul şi atmosfera trăită. Relatăm doar că la ora nouă sunt la mormântul Iancului, la Ţebea, după care poposesc la Câmpeni, unde suntem aşteptaţi de moţi în frunte cu inimosul primar Călin Andrieş, în faţa statuii ecvestre a lui Avram Iancu, unde, prin tot ce fac, simt mândria de a fi român, din moşi strămoşi.
După baia de românism trăită împreună cu moţii se urcă pe valea Arieşului Mic, spre casa părintească a ,,Crăişorului’’ să se reculeagă la legănuţul atârnat de grindă în odaia cea mare.
Camarazii hunedoreni, în număr mare, au trăit viaţa de liceeni cu vipuşcă de general, aşa că nostalgia acelor vremi de mult apuse s-a răsfrânt peste amintiri şi au dat imboldul să mergă şi să-i ocrotească părinteşte pe cei ce au păşit pe urmele lor, elevii Colegiului Militar Liceal ,,Mihai Viteazul’’ Alba Iulia.
Din anul 2010, o delegaţie a filialei este prezentă an de an la serbările şcolare de încheiere a anului de învăţământ, cu premii ce se înmânează elevilor fruntaşi la învăţătură (cinci premii a câte 500 lei fiecare, diplome de merit, pachete cu cărţi).
Între colegiu şi filială sunt relaţii de camaraderie, ca de la ostaş la ostaş, preţuindu-se reciproc. Comandantul colegiului, colonel Marcel Domşa, membru de onoare al filialei din anul 2013, este prezent la adunările anuale, sprijină evenimentele aniversare, (Ziua Armatei, Ziua Naţională), prin plutoane de elevi participante în garnizoanele subfilialelor la ceremonialele militare şi religioase.
La nivel interfiliale, s-a permanetizat o acţiune emblematică pentru hunedorenii Filialei ,,Sarmizegetusei’’ şi gorjenii Filialei ,,General Ioan Culcer’’, conduşi de un mare suflet românesc, general de brigadă (r) Ion Bărbulescu prin omagiu adus eroului general Dragalina, exact la locul unde glonţul duşman la rănit, pe defileul Jiului şi unde se află o troiţă. Acolo gorjenii şi hunedorenii îşi dau întâlnire în fiecare an pe 25 februarie, spre a aduce împreună un pios omagiu, neînfricatului ostaş - erou.
Anii se adună s-a hotărât să-i numere din cinci în cinci, începând de la vârsta de 55 de ani şi să-i cinstim printr-o diplomă-omagiu, acordată fiecăruia la împlinirea semideceniului (multiplu de cinci). Şi iată ce scrie pe această diplomă, cu o grafică cu totul şi cu totul originală: ,,Noi, membri filialei ,,SARMIZEGETUSA’’ a C.M.R.R. judeţul Hunedoara, trăitori în vatra Cetăţii de Scaun a Marelui Rege Decebal, din inimile noastre urăm camaradului ……………………. La aniversarea a 70 de ani de viaţă, multă sănătate, fericire şi bucurii alături de cei dragi. La mulţi ani!”
            Şi pentru cuplurile familiale, ce dăinuie peste ani în iubire şi înţelegere, se acordă o diplomă de iubire, foarte sugestivă, încheiată cu îndemnul ,,Iubiţi-vă mult’’.
            La 11.06.2010, filiala a  aniversat cinci ani de la înfiinţare printr-un complex de manifestări, ce au dat evenimentului maiestuozitate, grandoare, frumuseţe şi încărcătură emoţională. Atunci, ministrul Apărării Naţionale, domnul Gabriel Oprea, a acordat „Diplomă de Excelenţă în semn de preţuire pentru eforturile depuse pentru rememorarea momentelor de glorie ale oştirii române, ducerea pe mai departe a tradiţiilor noastre eroice şi apărarea onoarei şi demnităţii militare şi civice’’.
          Conducerea filialei a adus în ,,porthartul’’ fiecărui membru o amintire de neuitat: Monografia celor cinci ani, întitulată ,,Sub falduri tricolore’’, carte ce  reprezintă şi  întăreşte convingerea că ceea ce s-a clădit pe 19.04.2005, nu se va mai dărâma niciodată.
            De asemenea la data de 06.06.2015 au trăit fericirea celor zece ani de asociere post serviciu militar activ sub deviza ,,Patrie – Onoare – Demnitate’’ şi a crezului ,,Să îmbătrânim frumos şi sănătos’’. Pe lângă programul de excepţie s-au acordat suveniruri aniversare, demne de împlinirea ,,Decenaliei’’: o eşarfă tricoloră personalizată, diplomă ,,Decenalia’’ şi un album foto cu poze din activităţile filialei.
            Filiala a fost prezentă pe frontul luptei pentru acordarea pensiilor militare cuvenite, cu mijloace la îndemâna filialei. Una din ,,armele’’ luptei a fost dialogul cu parlamentarii hunedoreni. Ca exemplu, la întâlnirea din 17.11.2012, în campania parlamentară, au fost prezenţi la Deva 37 de membri, din toate cele şase subfiliale, la o întâlnire cu doamna Maria Câmpeanu, ministrul muncii, candidată pentru Senat şi cu domnul Bogdan Ţâmpău, candidat pentru Camera Deputaţilor, care s-au pronunţat, în mod categoric pentru un act juridic reparatoriu, pentru cei a căror pensie a fost diminuată.
            Scriind aceste pagini pentru o monografie de nivel naţional, cu bună ştiinţă au fost asumate riscuri. Odată că selecţia faptelor prezentate este extrem de greu de cântărit, fără a nu cădea în omisiuni ce s-ar putea ca pentru unii cititori avizaţi să fie de neiertat,  apoi mândria apartenenţei unei anumite arme s-ar putea  să bântuie din nou minţile unor camarazi, care din această perspectivă, să se simtă ofensaţi, crezându-se importanţi şi totuşi ne luaţi în seamă.
           Cele scrise mai sus pot constitui un ,,portret’’, esenţializat la maximum, din frumoasa  poveste a filialei, la îndemâna celor ce nu o cunosc, spre ai îmboldi în a cunoaşte. Şi atunci, tuturor nemulţumiţilor şi curioşilor le stă la îndemână cu monografia noastră ,,Sub falduri tricolore’’ şi albumul foto ,,Decenalia’’, unde cu siguranţă totul se explică.