28 feb. 2018

Comunicat

COMUNICATUL  COMUN   AL  STRUCTURILOR  ASOCIATIVE PARTICIPANTE  LA  ÎNTÂLNIREA  CU  SECRETARUL  GENERAL AL PARTIDULUI  SOCIAL  DEMOCRAT  DIN  22  FEBRUARIE  2018

          La inițiativa și în organizarea Asociației Ofițerilor de Rezervă din România (AORR) a avut loc în data de 22 februarie, la Palatul Parlamentului o întâlnire între secretarul general al Partidului Social Democrat, domnul Marian Neacșu și delegați de la Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere ”Alexandru Ioan Cuza”, Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Ministerul Afacerilor Interne, Federația Militarilor din România, Asociația ROMIL, reprezentând Forumul Structurilor  Asociative din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională.
          Decanul de vârstă al reprezentanților structurilor asociative mai sus menționate, președintele în exercițiu al Forumului, a prezentat demnitarului scopul și motivele care au generat această întâlnire.
          În esență, discuțiile s-au centrat pe stadiul și parcursul legislativ a OUG 59/2017, sens în care s-a exprimat preocuparea și îngrijorarea celor 150.000 de rezerviști militari față de prevederile acestui act normativ.
          Au fost argumentate, cu exemple concrete, efectele discriminatorii generate de actul normativ atât în interiorul segmentului socio-profesional pe care îl reprezentăm, între diferite categorii de rezerviști militari, cât și a acestui segment față de celălalte categorii de pensionari. Prevederile OUG 59/ în art.VII face inoperant  un principiu, acela al actualizării pensiilor militare de stat, în timp ce pensiile în sistemul public se actualizează prin creșterea punctului de pensie.
          S-a mai explicat interlocutorului că măsurile luate de decidenții politici (OUG 57/2015 și OUG 59/2017) la Legea 223/2015, fac inoperante principiile care stau la baza ființării acestei legi.

          Având în vedere agenda sesiunii parlamentare actuale s-a solicitat reprezentatului  PSD  să  faciliteze  un  dialog  al  reprezentaților  structurilor  noastre
asociative cu președintele Comisiei de muncă și protecție socială din Camera deputaților și cu liderul grupului parlamentar al PSD din această Cameră.
          În același context, din perspectiva dezvoltărilor legislative privind noua lege a pensiilor din sistemul public, s-a reiterat poziția structurilor noastre asociative  prin care se solicită   să se mențină legislația privind pensia militară de stat.
          Din discuții a mai reieșit faptul că sunt necesare menținerea și intărirea dialogului cu formațiunea politică majoritară și instuționalizarea acestuia prin mecanisme care să ducă la o mai bună informare reciprocă și sprijin în realizarea intereselor și obiectivelor asociațiilor noastre.
          O copie a Memorandum-ului adresat președintelui Comisiei de muncă și protecție socială din Camera deputaților, Cameră decizională la Legea de aprobare a OUG/2017,  convenit și semnat  la 17 ianuarie 2018 de către toate structurile asociative ale rezerviștilor militari a fost înmânat și înterlocutorului.
          A fost subliniat, în sensul celor de mai sus, disponibilitatea corpului de rezerviști de a se implica în problematica  de ansamblu a rezervei Armatei României și la dezvoltarea și perfecționarea legislației aferente acesteia.
          Secretarul general al PSD a ținut să precizeze că apreciază și susține dialogul  cu structurile noastre asociative, că va da curs și va asigura întâlnirea cu parlamentarii respectivi și că se va preocupa, ca la finele lunii martie, să asigure o întrevedere și cu liderul PSD.
           Preşedintele ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza”

                    //Gl.lt.(r.) Neculai BĂHNĂREANU//

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Ziua veteranilor de război la Deva

In data de 18 aprilie, la Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, militari   activi, rezerviști,   cetățeni ai   județului Hunedoara,...