28 dec. 2017

La Multi Ani !

Când Dumnezeu te are drag / Şi te ia în paza milei sfinte / Ca arme de-a lupta înainte / Nu-ţi dă nici bâtă nici toiag / Îti dă pricepere şi minte. 

La Multi Ani !

25 nov. 2017

Scrisoare deschisă

                                                  
                                    Doamnă/Domnule Deputat____________________________                        
               Avem onoarea să vă aducem la cunoştinţă faptul că  OUG 59/2017 privind modificarea şi completarea  unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu - care se află în procedură de legiferare în Parlament - aduce grave prejudicii  sistemului naţional de apărare decuplând rezerva Forţelor Armate de forţele active prin eliminarea procedurii de actualizare a soldelor de rezervist militar (pensia militară de stat) de evoluţia soldelor militarilor activi.
                Aceasta este cea de-a doua tentativă - după încercarea eşuată cu art.40 din Legea –cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului  plătit din fonduri publice -  de a lovi în unitatea de corp a Forţelor Armate şi a discrimina pe rezerviştii militari în raport cu regimul general de evoluţie al pensiilor publice.
                Nu mai invocam argumentele juridice  deja cunoscute,  subliniate de Consiliul Legislativ,  privind neconstituţionalitatea unor astfel de prevederi discriminatorii dar readucem în atenţia d-voastra că însuşi Preşedintele Camerei Deputaţilor a solicitat eliminarea articolului privind îngheţarea pensiilor militare de stat din corpul Legii  nr.153/2017.
              De asemenea,  subliniem faptul că, OUG 59/2017, împreună cu OUG 57/2015 şi Legea nr. 153/2017 – care au provocat pierderi  în Sistemul de Apărare,  Ordine Publică şi Siguranţă Naţională mai ceva ca un razboi convenţional –  se constituie în  trei acţiuni guvernamentale prin care se încearcă golirea de conţinut juridic a Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat, lege organică votată cu majoritate covârşitoare de Parlamentul Romaniei.
             În consecinţă, în numele Forumului Structurilor Asociative ale Militarilor din Sistemul de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională din Romania şi a Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere „Alexandru Ioan Cuza” vă adresăm solicitarea de a cere retrimiterea  OUG 59/2017 la Comisia de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională din Camera Deputaţilor ÎN VEDEREA REEXAMINĂRII ART.7 din conţinutul acesteia şi punerii sale în acord cu prevederile constituţionale  şi deciziile relevante ale  Curţii Constituţionale a României.
               Precizăm că în conformitate cu Legea nr. 223/2015, aşa cum recunoaşte şi Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, începând cu ianuarie 2016, singura structură guvernamentală  competentă să  iniţieze măsuri în domeniul pensiilor militare este Ministerul Apărarii Naţionale în calitatea sa de coordonator al Sistemului de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională.
              Cu convingerea că Grupul parlamentar……….., al cărui membru sunteţi, va sprijini solicitarea noastră, vă rog să primiţi, doamnă(domnule) deputat,  asigurarea înaltei noastre consideraţii.
 Semnează, după cum urmează:
Preşedintele ANVR, General(r) Marin Badea DRAGNEA
Preşedintele ANCMRR „Al. Ioan Cuza”, General locotenent Neculai BĂHNĂREANU
Preşedintele Federaţiei Militarilor din România, General de brigadă(r) Nicolae GROPAN
Preşedintele ANCMRR-MAI, General(r) Ioan HURDUBAIE
Preşedintele ACMRR-SRI, Colone(r) Filip TEODORESCU
Preşedintele ACMRR-SIE, General de brigadă(r) Petru NEGHIU
Preşedintele ACMRR-SPP, General de brigadă Vasile ROTARU
Preşedintele ACMRR-STS, General maior(r) ing. Eugeniu MUŞAT
Preşedintele ROMIL, Colonel(r) Marian TUDOR

Preşedintele AMVVD, Plutoner adjutat şef(r) Marius APOSTOL
Preşedintele  ADMRR, General de brigadă(r) Dan NICULESCU
Preşedintele ACMRRTIRE, General maior(r) ing. Ionel DUMITRESCU
Preşedintele AOGRR „Constantin HârjeuColonel(r) Marian GARGAZ
Preşedintele ACMCHMRR „Costin D. Neniţescu”, General maior(r) Cristian GHIORGHIU

Şi-au dat acordul:
Clubul Amiralilor Constanţa
Liga Navală
Liga Ofiţerilor de Marină
Liga Maiştrilor Militari de Marină
Liga Aeriană Română
Asociaţia Aviatorilor Militari
Asociaţia Cercetaşilor Militari în Rezervă şi Retragere
Asociaţia „Zarand” a Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere Vânători de Munte
Asociaţia Cadrelor Militare Femei în Rezervă şi Retragere „ Sublocotenent Ecaterina Teodoroiu”

                                                                                                                                                                                                                                                                        

          

31 oct. 2017

Întâlnirea domnului Petru Mărginean, candidat PSD la Primăria Municipiului Deva, cu reprezentanții Asociației Cadrelor Militare în rezervă și în retragere

Întâlnirea domnului Petru Mărginean, candidat PSD la Primăria Municipiului Deva,  cu  reprezentanții  Asociației Cadrelor Militare în rezervă și în retragere -31.10.2017

A fost o discuție plăcută, cu idei constructive de ambele părți. 

Propuneri:

-Deva să  redevină un oraș  emblematic,
-evitarea risipei banilor publici, 
-eficiență administrativă,
-realizarea   de  activități comune la  Cercul Militar, 
-o agendă pentru Centenarul Unirii, 
-gospodărirea eficientă a orașului

Click pe poză  pentru mărire25 oct. 2017

Ziua Armatei-25 Octombrie la Deva!

Ziua Armatei României  a fost marcată miercuri prin ceremonii militare și religioase, depuneri de coroane la mormintele și monumentele dedicate eroilor, precum și prin manifestări culturale tematice.

Cu această ocazie,  a fost  arborat Drapelul național la sediile instituțiilor militare, a fost ridicat Marele Pavoaz la bordul navelor militare maritime și fluviale și au fost organizate ceremonii militare și activități comemorative în toate garnizoanele din țară, în teatrele de operații și în țările în care România are acreditați atașați ai apărării, potrivit Ministerului Apărării Naționale.
Autoritățile publice  au participat la  ceremonia publică dedicată sărbătoririi „Zilei Armatei României” care s-a desfăşurat în Deva, la Cimitirul Eroilor din Str. Călugăreni,începând cu ora 0945.
Programul manifestărilor a  cuprins: salutul Drapelului de Luptă, intonarea Imnului naţional al României, oficierea serviciului religios, rostirea de alocuţiuni privind semnificația zilei de 25 Octombrie, depunere de coroane, jerbe și buchete de flori, precum şi defilarea Gărzii de Onoare.20 oct. 2017

COMUNICAT ANCMRR

COMUNICAT ANCMRR Nr. 26 din 19.10.2017
Dragi camarazi, membri ai ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza”,
Vă informăm că în ziua de 16 octombrie a.c., delegația Asociației formată din gl.(r) dr. Mihai ILIESCU, gl.lt.(r) Victor DUMITRESCU, gl.mr.(r) dr. Marian BUCIUMAN, gl.bg.(r) dr. Gheorghe CREŢU şi col.(r) ing.dr. Ion JOLDEA a fost primită la sediul Ministerului Apărării Naționale de către domnul ministru Mihai-Viorel FIFOR. La această întâlnire, domnul ministru a fost însoțit de secretarii de stat - domnul Mircea DUŞA şi domnul Nicolae NASTA şi de către șefii unor structuri centrale.
Cu acest prilej, în prima parte a întâlnirii, delegația noastră a prezentat principalele date pentru identificarea ANCMRR care-i atestă legitimitatea istorică şi juridică, apartinitatea, reprezentativitatea şi notorietatea recunoscute în cadrul societății romanești precum şi utilitatea publică obținută în 2004.
Este onorant pentru noi că domnul ministru a acceptat prevederea stipulată în art.3 din Statut, că ANCMRR funcționează sub patronajul M.Ap.N., ministrul fiind PREȘEDINTE de ONOARE al Asociației. Cu acest prilej i s-au înmânat domnului ministru Emblema de Onoare a ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza” şi Atestatul calității de Președinte de Onoare al acesteia. Domnia sa a apreciat că este onorat de acest moment care îi generează şi motivează bunele intenții de a sprijini Asociația în îndeplinirea obiectivelor şi dezideratelor asumate.
În partea a doua a întâlnirii, delegația noastră i-a prezentat domnului ministru principalele obiective, deziderate şi priorități precum şi greutățile întâmpinate la nivel central şi în teritoriu.
În principal, pe scurt i s-au prezentat problemele legate de:
- Competențele limitate din punct de vedere financiar, logistic şi legislativ;
- Necesitatea unui plan comun de activități cu M.Ap.N.;
- Participarea la elaborarea Ordinului M.Ap.N. pentru aplicarea Legii nr.346/2006 privind organizare şi funcționarea M.Ap.N. modificată prin Legea nr.167/2017;
- Acceptarea ANCMRR la programe cu cofinanțare din fonduri europene prin Secretarul general al M.Ap.N.;
- Revenirea ANCMRR în comisia superioară pentru acte normative a M.Ap.N., cu drepturi depline;
- Recuperarea banilor cheltuiți cu medicamente compensate şi gratuitatea medicamentelor, potrivit Legii nr.80/1995;
- Obținerea de locuri de tratament şi recuperare, de care au beneficiat pensionarii militari până la 01.01.2016;
- Acceptarea propunerilor referitoare la desfășurarea ceremoniilor oficiale cu caracter militar şi religios;
- Participarea ANCMRR la discutarea propunerilor pentru promovarea în grad a cadrelor militare în rezervă şi retragere;
- Acceptarea ANCMRR să beneficieze de fonduri bănești pentru anul 2018;
- Sprijin pentru revenirea ANCMRR cu drepturi depline în Confederația Internațională a Ofițerilor în Rezervă (CIOR).
Referitor la pensiile militare :
- Pensia militară nu este „specială” şi nici „nesimțită”, este o pensie militară de stat existentă în România de pe timpul Domnitorului Cuza şi regăsită în toate țările NATO şi UE;
- Pensia militară să nu fie cuprinsă în Legea unitară a pensiilor publice, aceasta să fie acordată pensionarilor militari conform prevederilor Legii nr.223/2015, fără modificările şi completările ulterioare, așa cum a fost aprobată în Parlament în 2015;
- Am insistat pentru eliminarea art.59 şi 60 din OUG nr.59/2017.
Stimați camarazi,
Este demn de menționat că domnul ministru a ascultat toate problemele ridicate şi a acceptat să-i trimitem un document care să cuprindă toate propunerile noastre cu bază legală şi motivația rezolvării acestora.
Am fost asiguraţi că nici un pensionar militar nu va pierde la pensie în urma recalculării şi actualizării acesteia. Proiectul Legii pensiilor nu a ajuns la M.Ap.N. şi a acceptat ca la discuţiile pe această temă să participăm şi noi şi în acelaşi timp să fim invitaţi şi la dezbaterile din comisiile de specialitate implicate din Parlament.
Domnul ministru şi-a exprimat bunele intenții pentru a realiza o colaborare (relaționare) corectă şi benefică ambelor părți şi să avem încredere în atașamentul domniei sale faţă de Asociație, mai ales în virtutea calității de Membru de Onoare al ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza” .
Aşa să ne ajute Dumnezeu!
PREŞEDINTELE ASOCIAŢIEI NAŢIONALE A CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE „Alexandru Ioan Cuza” .
General (r) Prof.univ.dr. MIHAI ILIESCU

19 aug. 2017

De la Război - la Marea UnireOmagiu adus   astăzi 19 august 2017  de  cei prezenți,  cu sufletul și cugetul în Punctul istoric de graniță dintre Ardeal și Oltenia din pasul Vîlcan.

La acest eveniment  au participat sute de oameni din Vulcan, Valea Jiului,  din  județele Gorj, Sibiu, Vâlcea, Hunedoara.11 aug. 2017

COMUNICAT

COMUNICAT NR. 19
         Stimati camarazi,
         In spiritul si litera Acordului-Cadru de cooperare,  intre cele 8 structuri asociative reprezentative din Sistemul National de Aparare, Ordine Publica și Siguranta Nationala (S.N.A.O.P.S.N) si in baza Planului de Actiune Comuna  convenit la 28 iunie 2017 (a se vedea comunicatele nr 17 si 18), a avut loc la 10 august reuniunea presedintilor structurilor asociative mentionate mai sus,  in vedere definitivarii Mesajului Comun generat de necesitatea de  a elabora un document de linie si de pozitionare a asociatilor semnatare,  in cotextul legislativ actual, nefavorabil intereselor noastre legitime generat de noile acte normative elaborate de Guvern.
         Reuniunea a avut loc la Cercul Militar Național, fiind gazduita de presedintele ANCMRR ”Alexandru Ioan Cuza”. In context s-a subliniat ca mecanismele de lucru si nivelul de expertiza al Grupului de lucru, operationalizat in baza documentelor convenite, trebuie capitalizate in asa fel incat sa se produca argumente realiste, temeinic argumentate care sa faca imposibila promovarea de catre Guvern si Legislativ a unor acte normative contrare rezervistilor militari din   S.N.A.O.P.S.N.
         In acest sens activitatea in Grupul de lucru trebuie sa produca cursuri de actiune care sa duca in final la solutionarea pozitiva a tuturor doleantelor noastre.
         Prin documentul semnat la 10 august se doreste sa se demostreze factorilor decidenti ca reprezentam o forta  ce nu trebuie  neglijata, ci trebuie valorificata in beneficiul intersului national si al apararii tarii.
         Rugam filialele sa puna la dispozitia tuturor membrilor lor, spre informare si comentarii documentul alaturat,

BIROUL PERMANENT CENTRAL
PRESEDINTE