19 aug. 2017

De la Război - la Marea UnireOmagiu adus   astăzi 19 august 2017  de  cei prezenți,  cu sufletul și cugetul în Punctul istoric de graniță dintre Ardeal și Oltenia din pasul Vîlcan.

La acest eveniment  au participat sute de oameni din Vulcan, Valea Jiului,  din  județele Gorj, Sibiu, Vâlcea, Hunedoara.11 aug. 2017

COMUNICAT

COMUNICAT NR. 19
         Stimati camarazi,
         In spiritul si litera Acordului-Cadru de cooperare,  intre cele 8 structuri asociative reprezentative din Sistemul National de Aparare, Ordine Publica și Siguranta Nationala (S.N.A.O.P.S.N) si in baza Planului de Actiune Comuna  convenit la 28 iunie 2017 (a se vedea comunicatele nr 17 si 18), a avut loc la 10 august reuniunea presedintilor structurilor asociative mentionate mai sus,  in vedere definitivarii Mesajului Comun generat de necesitatea de  a elabora un document de linie si de pozitionare a asociatilor semnatare,  in cotextul legislativ actual, nefavorabil intereselor noastre legitime generat de noile acte normative elaborate de Guvern.
         Reuniunea a avut loc la Cercul Militar Național, fiind gazduita de presedintele ANCMRR ”Alexandru Ioan Cuza”. In context s-a subliniat ca mecanismele de lucru si nivelul de expertiza al Grupului de lucru, operationalizat in baza documentelor convenite, trebuie capitalizate in asa fel incat sa se produca argumente realiste, temeinic argumentate care sa faca imposibila promovarea de catre Guvern si Legislativ a unor acte normative contrare rezervistilor militari din   S.N.A.O.P.S.N.
         In acest sens activitatea in Grupul de lucru trebuie sa produca cursuri de actiune care sa duca in final la solutionarea pozitiva a tuturor doleantelor noastre.
         Prin documentul semnat la 10 august se doreste sa se demostreze factorilor decidenti ca reprezentam o forta  ce nu trebuie  neglijata, ci trebuie valorificata in beneficiul intersului national si al apararii tarii.
         Rugam filialele sa puna la dispozitia tuturor membrilor lor, spre informare si comentarii documentul alaturat,

BIROUL PERMANENT CENTRAL
PRESEDINTE
21 nov. 2016

Comunicat nr. 16 din 17.11.2016

Comunicat nr. 16 din  17.11.2016
Dragi camarazi
Cunoaștem că în ultimul timp, în cadrul procesului de recalculare a pensiilor militare de stat, pentru membrii ai ANCMRR – pensionari militari au apărut și unele nelămuriri:
Au existat nelămuriri privind faptul că se primesc două decizii de pensie.
Trebuie știut că una din ele este datată 01.01.2016 și are în vedere recalcularea pe baza veniturilor perioadei alese (actualizate) și vechimii avute la 31.12.2015, iar cealaltă decizie este emisă pe baza vechimii stabilite după reîncadrarea în grupe de muncă conform ordinului M.Ap.N. nr. M 123/2015.
Mai sunt nelămuriri ale pensionarilor privind diferențele existente între cuantumul pensiei stabilite conform Legii 223/2015 și cuantumul pensiei în plată. Trebuie știut însă, cu certitudine, că nici o pensie nu scade în urma recalculării. În plată și pentru viitor, va rămâne cuantumul avantajos pensionarului. Acest cuantum va fi cel indexat în anul 2017 cu procentul stabilit conform art.59 din Legea 223/2015.
Nu dați crezare unor zvonuri alarmante privind ”scăderea” sau ”desființarea” în viitor a pensiilor militare!
Conducerea Asociației monitorizează permanent această activitate și urmărește respectarea drepturilor câștigate de cadrele militare în rezervă/retragere – pensionari militari și va interveni cu fermitate atunci când aceste drepturi vor fi amenințate.

BIROUL  PERMANENT  CENTRAL

15 oct. 2016

Comunicat MApN privind pensiile militare
Trustul  de presă al MApN, a dat un comunicat de presa privind situatia punerii in plată a pesiilor militare conform Legii 223/2015.Cum comunicatul mi se pare întocmit cu seriozitate, oferind date și cifre concrete, orice comentariu este lipsit de sens, așa că vă las să citiți:
COMUNICAT DE PRESA 1610/14.10.2016

Situaţia cererilor de pensionare

Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naţionale a pus în plată toate deciziile de pensie, neexistând restanţe sau întârzieri în plata drepturilor pensionarilor. Au fost luate măsurile necesare aplicării la termen şi în mod unitar a prevederilor Legii nr. 223/2015 privind de stat, cu modificările şi completările ulterioare. Situaţia, în detaliu, se prezintă astfel:
Stabilirea şi plata pensiilor – solicitări complete rezolvate 100%
Din datele centralizate până la 12 octombrie, la registratura Casei de pensii sectoriale a M.Ap.N. s-au înregistrat un număr de aproximativ 4.000 de cereri de înscriere la pensie militară de stat, din care aproximativ 2.000 sunt pentru pensie de serviciu din M.Ap.N. – restul fiind cereri pentru pensie de invaliditate şi de urmaş si din cadrul altor institutii aparţinând Sistemului de apărare națională, ordine publică şi siguranţă naţională – solicitările complete fiind rezolvate în termenul legal.
Acordarea unor drepturi în baza legilor speciale – solicitări complete rezolvate 94.69%

Până la aceeaşi dată au fost înregistrate 1.036 de cereri pentru acordarea îndemnizaţiilor prevăzute de Legea 8/2006, modificată prin Legea 83/2016, fiind emise un număr de 981 decizii, urmând ca diferenţa de 55 de cereri, să fie procesate în termenul legal, sau în momentul în care pensionarii vor prezenta documentele solicitate în completare.

Recalcularea şi actualizarea pensiilor militare de stat – prioritate de acţiune.

Până la data de 30 iunie 2016 – data limită prevăzută de legislaţia în vigoare -, au fost înregistrate peste 44.000 de cereri pentru alegerea celor 6 luni în vederea efectuării recalculării. Cererile, precum şi listele cu pensionarii care nu au depus cerere au fost transmise centrelor militare. S-a purtat corespondenţă cu aproximativ 10.000 de pensionari pentru corectarea cererilor întocmite cu date incorecte sau incomplete. Până la data de 12 octombrie 2016, au fost înregistrate peste 47.000 fişe cu locurile de muncă, emise de centrele militare şi aproximativ 8.500 baze de calcul necesare în procesul de recalculare. Până la data de 12 octombrie 2016, au fost recalculate peste 7.000 de pensii, conform Ordinului ministrului afacerilor interne, ministrului apărării naţionale, ministrului justiţiei, directorului Serviciului Român de Informaţii, directorului Serviciului de Informaţii Externe, directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi directorului Serviciului de protecţie şi Pază nr. 31/M.25/999/8148/237/259/221/2016 pentru aprobarea procedurilor de recalculare şi de actualizare a pensiilor militare de stat. Deciziile de recalculare a pensiilor sunt preluate în plată cu operativitate, fiind calculate şi plătite diferenţele cuvenite, după caz.
Restituirea diferenţelor de cuantum – buletinele de calcul întocmite 100%.
Până la data de 12 octombrie 2016, au fost formulate aproximativ 13.000 de cereri de restituire a diferenţele între cuantumurile pensiilor cuvenite pentru luna decembrie 2010 şi cele stabilite în baza Legii nr. 119/2010 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011, aprobată prin Legea nr. 165/2011, cu modificările şi completările ulterioare, de către un număr de 11.345 pensionari. În acest sens, la nivelul instituţiei au fost întocmite toate buletinele de calcul pentru toţi pensionarii care au formulat cereri, iar până la această dată fiind verificate din punct de vedere al îndeplinirii condiţiilor legale 11.010 cereri, rezultând 6.850 pensionari care au de primit diferenţe şi 4.160 pensionari care nu fac obiectul prevederilor art. 121 din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Diferenţele pentru perioada 2011-2012 vor fi plătite beneficiarilor în luna noiembrie 2016, dacă cererea a fost depusă până la data de 30 septembrie 2016. Pentru cererile depuse ulterior acestei date, diferenţele se vor plăti în anul 2017. Tot în anul 2017 se vor plăti diferenţele pentru anul 2013.
La nivelul instituţiei este pus la dispoziţia publicului TELVERDE 0800.808880, la care persoanele din afara instituţiei pot obţine informaţiile solicitate. Ca structură care gestionează sistemul de stabilire şi de plată a drepturilor de pensie şi a altor drepturi de asigurări sociale finanţate din bugetul de stat, pentru asiguraţii din aria de responsabilitate din cadrul instituţiilor publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naţionale a urmărit şi urmăreşte să dezvolte relaţiile de colaborare cu toate asociaţiile/sindicatele cadrelor militare şi soluţionarea cu operativitate a eventualelor probleme ridicate de pensionarii militari.


Secția Presă/M.Ap.N.
Tel/Fax 021/319 60 22

27 aug. 2016

Centenarul Primul Război Mondial, marcat în Pasul Vâlcan


În masivul Pasul Vâlcan s-au desfășurat  pe 27 august manifestările dedicate împlinirii a 100 de ani de la intrarea României în primul Război Mondial.

Așa cum se cunoaște din documentele istorice, crestele munților au făcut parte din teatrul de bătălii al acelor timpuri, unde din nefericire și-au pierdut viața foarte mulți ostași români.

În memoria tuturor celor ce au pierit în mod eroic în tranșeele din Pasul Vâlcan,
administrația locală   a reușit să îmbine frumos caracterul militar al festivităților cu cel competițional sportiv cât și cu cel cultural-istoric.

Manifestările din Pasul Vâlcan au început în jurul  orei 11.00 cu o festivitate militară și o slujbă religioasă urmată de dezvelirea statuilor dedicate gen. Ioan Culcer și prim-ministrului Gheorghe Tătărescu.


La finalul activităților, participanții s-au bucurat de o agapă cu produse tradiționale.