21 nov. 2016

Comunicat nr. 16 din 17.11.2016

Comunicat nr. 16 din  17.11.2016
Dragi camarazi
Cunoaștem că în ultimul timp, în cadrul procesului de recalculare a pensiilor militare de stat, pentru membrii ai ANCMRR – pensionari militari au apărut și unele nelămuriri:
Au existat nelămuriri privind faptul că se primesc două decizii de pensie.
Trebuie știut că una din ele este datată 01.01.2016 și are în vedere recalcularea pe baza veniturilor perioadei alese (actualizate) și vechimii avute la 31.12.2015, iar cealaltă decizie este emisă pe baza vechimii stabilite după reîncadrarea în grupe de muncă conform ordinului M.Ap.N. nr. M 123/2015.
Mai sunt nelămuriri ale pensionarilor privind diferențele existente între cuantumul pensiei stabilite conform Legii 223/2015 și cuantumul pensiei în plată. Trebuie știut însă, cu certitudine, că nici o pensie nu scade în urma recalculării. În plată și pentru viitor, va rămâne cuantumul avantajos pensionarului. Acest cuantum va fi cel indexat în anul 2017 cu procentul stabilit conform art.59 din Legea 223/2015.
Nu dați crezare unor zvonuri alarmante privind ”scăderea” sau ”desființarea” în viitor a pensiilor militare!
Conducerea Asociației monitorizează permanent această activitate și urmărește respectarea drepturilor câștigate de cadrele militare în rezervă/retragere – pensionari militari și va interveni cu fermitate atunci când aceste drepturi vor fi amenințate.

BIROUL  PERMANENT  CENTRAL

15 oct. 2016

Comunicat MApN privind pensiile militare
Trustul  de presă al MApN, a dat un comunicat de presa privind situatia punerii in plată a pesiilor militare conform Legii 223/2015.Cum comunicatul mi se pare întocmit cu seriozitate, oferind date și cifre concrete, orice comentariu este lipsit de sens, așa că vă las să citiți:
COMUNICAT DE PRESA 1610/14.10.2016

Situaţia cererilor de pensionare

Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naţionale a pus în plată toate deciziile de pensie, neexistând restanţe sau întârzieri în plata drepturilor pensionarilor. Au fost luate măsurile necesare aplicării la termen şi în mod unitar a prevederilor Legii nr. 223/2015 privind de stat, cu modificările şi completările ulterioare. Situaţia, în detaliu, se prezintă astfel:
Stabilirea şi plata pensiilor – solicitări complete rezolvate 100%
Din datele centralizate până la 12 octombrie, la registratura Casei de pensii sectoriale a M.Ap.N. s-au înregistrat un număr de aproximativ 4.000 de cereri de înscriere la pensie militară de stat, din care aproximativ 2.000 sunt pentru pensie de serviciu din M.Ap.N. – restul fiind cereri pentru pensie de invaliditate şi de urmaş si din cadrul altor institutii aparţinând Sistemului de apărare națională, ordine publică şi siguranţă naţională – solicitările complete fiind rezolvate în termenul legal.
Acordarea unor drepturi în baza legilor speciale – solicitări complete rezolvate 94.69%

Până la aceeaşi dată au fost înregistrate 1.036 de cereri pentru acordarea îndemnizaţiilor prevăzute de Legea 8/2006, modificată prin Legea 83/2016, fiind emise un număr de 981 decizii, urmând ca diferenţa de 55 de cereri, să fie procesate în termenul legal, sau în momentul în care pensionarii vor prezenta documentele solicitate în completare.

Recalcularea şi actualizarea pensiilor militare de stat – prioritate de acţiune.

Până la data de 30 iunie 2016 – data limită prevăzută de legislaţia în vigoare -, au fost înregistrate peste 44.000 de cereri pentru alegerea celor 6 luni în vederea efectuării recalculării. Cererile, precum şi listele cu pensionarii care nu au depus cerere au fost transmise centrelor militare. S-a purtat corespondenţă cu aproximativ 10.000 de pensionari pentru corectarea cererilor întocmite cu date incorecte sau incomplete. Până la data de 12 octombrie 2016, au fost înregistrate peste 47.000 fişe cu locurile de muncă, emise de centrele militare şi aproximativ 8.500 baze de calcul necesare în procesul de recalculare. Până la data de 12 octombrie 2016, au fost recalculate peste 7.000 de pensii, conform Ordinului ministrului afacerilor interne, ministrului apărării naţionale, ministrului justiţiei, directorului Serviciului Român de Informaţii, directorului Serviciului de Informaţii Externe, directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi directorului Serviciului de protecţie şi Pază nr. 31/M.25/999/8148/237/259/221/2016 pentru aprobarea procedurilor de recalculare şi de actualizare a pensiilor militare de stat. Deciziile de recalculare a pensiilor sunt preluate în plată cu operativitate, fiind calculate şi plătite diferenţele cuvenite, după caz.
Restituirea diferenţelor de cuantum – buletinele de calcul întocmite 100%.
Până la data de 12 octombrie 2016, au fost formulate aproximativ 13.000 de cereri de restituire a diferenţele între cuantumurile pensiilor cuvenite pentru luna decembrie 2010 şi cele stabilite în baza Legii nr. 119/2010 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011, aprobată prin Legea nr. 165/2011, cu modificările şi completările ulterioare, de către un număr de 11.345 pensionari. În acest sens, la nivelul instituţiei au fost întocmite toate buletinele de calcul pentru toţi pensionarii care au formulat cereri, iar până la această dată fiind verificate din punct de vedere al îndeplinirii condiţiilor legale 11.010 cereri, rezultând 6.850 pensionari care au de primit diferenţe şi 4.160 pensionari care nu fac obiectul prevederilor art. 121 din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Diferenţele pentru perioada 2011-2012 vor fi plătite beneficiarilor în luna noiembrie 2016, dacă cererea a fost depusă până la data de 30 septembrie 2016. Pentru cererile depuse ulterior acestei date, diferenţele se vor plăti în anul 2017. Tot în anul 2017 se vor plăti diferenţele pentru anul 2013.
La nivelul instituţiei este pus la dispoziţia publicului TELVERDE 0800.808880, la care persoanele din afara instituţiei pot obţine informaţiile solicitate. Ca structură care gestionează sistemul de stabilire şi de plată a drepturilor de pensie şi a altor drepturi de asigurări sociale finanţate din bugetul de stat, pentru asiguraţii din aria de responsabilitate din cadrul instituţiilor publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naţionale a urmărit şi urmăreşte să dezvolte relaţiile de colaborare cu toate asociaţiile/sindicatele cadrelor militare şi soluţionarea cu operativitate a eventualelor probleme ridicate de pensionarii militari.


Secția Presă/M.Ap.N.
Tel/Fax 021/319 60 22

27 aug. 2016

Centenarul Primul Război Mondial, marcat în Pasul Vâlcan


În masivul Pasul Vâlcan s-au desfășurat  pe 27 august manifestările dedicate împlinirii a 100 de ani de la intrarea României în primul Război Mondial.

Așa cum se cunoaște din documentele istorice, crestele munților au făcut parte din teatrul de bătălii al acelor timpuri, unde din nefericire și-au pierdut viața foarte mulți ostași români.

În memoria tuturor celor ce au pierit în mod eroic în tranșeele din Pasul Vâlcan,
administrația locală   a reușit să îmbine frumos caracterul militar al festivităților cu cel competițional sportiv cât și cu cel cultural-istoric.

Manifestările din Pasul Vâlcan au început în jurul  orei 11.00 cu o festivitate militară și o slujbă religioasă urmată de dezvelirea statuilor dedicate gen. Ioan Culcer și prim-ministrului Gheorghe Tătărescu.


La finalul activităților, participanții s-au bucurat de o agapă cu produse tradiționale.
22 iul. 2015

COMUNICAT

COMUNICAT Nr.18 din 21.07.2015
 
              Stimați camarazi,
          Astăzi, 21.07.2015, la sediul central al Asociației a avut loc, la cererea conducerii ANCMRR, o întâlnire cu directorul Casei de Pensii Sectoriale a M.Ap.N., dl. col. Luca Constantin.
          Subiectul întâlnirii a fost discutarea, pentru o mai bună înțelegere, a unor prevederi ale Legii pensiilor militare de stat, aprobată de Parlament și aflată la Președinția României, pentru promulgare.
          Din discuțiile purtate a rezultat că dispozițiile noii legi, care prevăd recalcularea tuturor pensiilor aflate în plată, asigură menținerea cuantumului favorabil beneficiarului și sunt condiții ca foarte multe din aceste pensii să fie mai mari decât cele actuale. De asemenea, sunt prevederi care asigură recuperarea sumelor din pensii reținute ilegal prin legislația anterioară.
          În ce privește modalitatea de recalculare, aceasta va fi detaliată prin Normele de aplicare ce vor fi întocmite imediat după publicarea legii în Monitorul Oficial.
          Vă vom ține la curent cu evoluția situației noii legi a pensiilor militare de stat. Oricum, sunt garanții că  nimeni nu trebuie să fie îngrijorat.
 
Șeful Serviciului Juridic,
Cdr.(rez) Constantin  Alexandru
Jurist

31 mai 2015

”LA MULŢI ANI GENISTI MILITARI !”, ”LA MULŢI ANI REZERVISTI MILITARI !”

ZIUA GENISTILOR MILITARI
 
La 31 mai 2015 se împlinesc 156 de ani de când, prin aprobarea dată de domnitorul Alexandru Ioan Cuza pe raportul Consiliului de Miniştri cu numărul 1902, a fost consfinţită în mod oficial naşterea unei noi arme în Armata României moderne, prin înfiinţarea la Iaşi a primului batalion de geniu.Constituită pentru necesităţi militare, dar şi pentru realizarea unor lucrări publice de mare importanţă, arma Geniu a devenit, aşa cum aprecia generalul Constantin Nicolae Hârjeu, “folositoare în timp de pace şi indispensabilă la război”.

A beneficiat, încă de la începuturile ei, de calităţile şi profesionalismul unui corp de cadre  cu pregătire superioară, care în timp au transformat trupele de geniu într-o armă de elită, ce a dat societăţii româneşti personalităţi de certă valoare, cu o contribuţie deosebită atât pe plan militar, cât şi în alte domenii ale vieţii sociale. De la origine, arma geniu a fost de o mare complexitate, având în componenţă mai multe specialităţi:  pionieri, constructori de drumuri / poduri, pontonieri, precum şi subunităţi tehnice.

Istoria armei geniu de la apariţia sa şi până în prezent s-a identificat cu cea a armatei române, prin participarea la toate marile evenimente militare din istoria românilor, începând cu Războiul de Independenţă, primul război mondial, campaniile celui de al doilea război mondial, dar şi activităţi de mare anvergură desfăşurate pe timp de pace, pentru amenajarea teritoriului.După 1990, geniştii români au participat la misiuni de menţinere a păcii şi reconstrucţie, precum şi la operaţiile NATO, ONU, UE şi de tip coaliţie.Acestea, precum şi rezultatele deosebite obţinute la exerciţiile militare cu participare multinaţională, au constituit o contribuţie importantă la efortul general de integrare  militară europeană şi euroatlantică.

Monumentul Eroilor Geniști din București a fost înălțat din inițiativa generalului Constantin Stefanescu – Amza care, în calitate de comandant al Școalelor și Centrului de Instrucție al Geniului, a lansat atât operațiunile de colectare a fondurilor necesare, cât și organizarea concursului pentru stabilirea realizatorului, a fost dezvelit la 29 iunie 1929 de către Alteta Sa Regala Nicolae, Principe al Romaniei în cadrul unei grandioase festivități în prezența reprezentanților Casei Regale a guvernului, a capilor oștirii, a unui mare număr de generali de geniu activi și în rezervă, a șefi lor serviciilor și comandamentelor unităților de geniu, a întregului corp ofițeresc și profesoral al Școlilor de Geniu și a tuturor elevilor acestora.

ZIUA REZERVISTULUI MILITAR

Astăzi 31 mai 2015 se sărbătoreşte Ziua Rezervistului Militar, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată. Guvernul a adoptat anul trecut hotărârea de instituire a acestei zile la data de 31 mai. “Aniversarea Zilei Rezervistului Militar ne oferă onorantul prilej de a ne exprima deplina apreciere faţă de cei care au scris pagini de eroism la toate marile construcţii ale României. Este un moment important, impregnat de simbolism şi semnificaţii speciale. Pentru noi, românii, aceste semnificaţii sunt cu atât mai profunde cu cât istoria a probat de-a lungul timpului legătura strânsă dintre interesele naţiunii române şi cele ale armatei”.

Prin rezervişti militari se înţelege orice persoană care deţine grad militar în rezervă sau în retragere, respectiv soldaţi, gradaţi, subofiţeri, maiştri militari, ofiţeri şi generali, indiferent de instituţia publică din cadrul sistemului de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională în care şi-au desfăşurat activitatea.Rezerviştii militari au adus o contribuţie importantă la păstrarea Independenţei şi Suveranităţii ţării, a valorilor militare şi culturale ale poporului român. Instituirea unei zile a rezerviştilor militari constitute o recunoaştere a rolului acestora, de-a lungul istoriei, în cadrul societăţii româneşti.

Statutul de rezervist militar este onorant, iar această realitate este reflectată de un şir de argumente complexe, de mare consistenţă. Într-o exprimare generală, rezerviştii de astăzi sunt cadrele militare de ieri, care au muncit în armată cu responsabilitate şi competenţă, în condiţii grele, de multe ori periculoase, suportând privaţiuni şi servituţii deosebite. Ei au fost la dispoziţia instituţiei şi statului român 24 de ore din 24, în fiecare zi, inclusiv în cele de sărbătoare, adică nelucrătoare. 

Să ne amintim că la Arad, încă din 15 martie 1990, se reînfințează la Casa Armatei pentru prima dată în țară, Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere, fapt ce avea să se amplifice în toate garnizoanele militare din țară și să ducă la înființarea în 20 martie 1991 a Uniunii Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere. 

Este meritul regretaţilor Mr. Memetea Dumitru şi Mr. Gruiescu Gheorghe, care au organizat adunarea de constituire a Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere și au pus la dispoziție acesteia spațiile și logistica necesare pentru începerea și buna desfășurare a activității. 

Având în vedere faptul că, în anul 1990, la 31 mai, a fost înfiinţată prima asociaţie formată din personal în rezervă sau în retragere, reluând o tradiţie datând din 1925, întreruptă abuziv în 1948, s-a propus această dată ca zi a rezerviştilor militari, în acest sens adoptându-se Hotărârea de Guvern nr. 467 din 12 mai 2010.

Începând din 2010, Ziua Rezervistului Militar reprezintă unul din momentele ,,de sărbătoare ale Armatei şi ţării, prilej cu care sunt omagiaţi toţi cei care au îmbrăcat haina militară, au jurat, sub faldurile Drapelului de luptă, să-şi apere ţara chiar cu preţul vieţii şi acum, datorită vârstei, sorţii sau alegerii lor nu mai fac parte din personalul Armatei Române. 
”DOAMNE OCROTESTE-I PE ROMANI”!
 ”LA MULŢI ANI GENISTI MILITARI !”
”LA MULŢI ANI REZERVISTI MILITARI !”

5 apr. 2015

Prezentarea AJCMRR Sarmizegetusa


Conducerea AJCMRR Sarmizegetusa -2017:

col.(r) Dănilă Moldovan – președinte; 

col. (r) Ioan Oprean – secretar; 
col.(r) Victor Șerbănescu (președintele filialei de la Brad)– vicepreședinte
col.(r) Iancu Crețu (președintele filialei de la Orăștie)– vicepreședinte 
col.(r) Gheorghe Bârsan (președintele filialei de la Deva)– vicepreședinte 
col.(r) Adrian Băloiu (președintele filialei de la Hunedoara)– vicepreședinte 
col.(r) Marcel Ciobanu (președintele filialei de la Hațeg)– vicepreședinte 
col.(r) Constantin Fulga (președintele filialei din Valea Jiului) – vicepreședinte. 

Din Comitetul de conducere al asociației, mai fac parte:

col.(r) Virgil Sanda (purtător de cuvânt); 
col.(r) Ion Almășan, 
col.(r) Octavian Stratulat, 
col.(r) Felician Răduțiu, 
col.(r) Octavian Todea, 
col.(r) Mircea Indrea, 
col.(r) Nicolae Minoiu, 
plt.maj.(r) Nicolae Teiș, 
col.(r) Ion Câșiu, 
col.(r) Teodora Pleșiu, 
col.(r). Matei Eugen, 
col.(r) Ioan Lukacs, 
mr.(r) Remus Rus, 
plt.adj. Lenuț Gabriela, 
col.(r) Ioan Levițchi, 
col.(r) Gelu Lupu, 
col.(r) Ioan Șerban – membrii; 
col.(r) Ion Gorchi, 
cpt.(r) Gheorghe Ile, 
slt.(r) Valer Iclodean, 
col.(r) Adrian Ronai – supleanți. 

Acestora li se adaugă cenzorii:
plt.adj.(r) P. Crăciun, 
plt.adj.(r) Sorel Dușa 
Gheorghe Marc – președintele Asociației județene partenere ”Cultul Eroilor”.


Anul înfiinţării: 2005


Filiale locale cu personalitate juridica: 

-DEVA, 

-BRAD, 

-VALEA JIULUI, 

-ORĂŞTIE, 

-HAŢEG, 

-HUNEDOARA.


Adresă contact: DEVA, Piaţa Unirii nr. 1, 

Cercul Militar, jud. Hunedoara


Telefon: 0742 383 947, 0766 919 394Administrator blog: lt. col. (r) Ion Nistor

Statutul Asociaţiei ,,Sarmizegetusa” a C.M.R.R. din judeţul Hunedoara


STATUTUL ASOCIAŢIEI CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ŞI RETRAGERE          ,,SARMISEGETUZA’’
DIN JUDEŢUL HUNEDOARA


 CAPITOLUL  I DISPOZIŢII GENERALE


Art.1(1) În virtutea dreptului de liberă asociere statuat de Constituţia României şi legile ţării, se constituie Asociaţia Judeţeană a Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere ,,SARMIZEGETUSA’’ din judeţul Hunedoara.

(2) Asociaţia Judeţeană a Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere ,,SARMIZEGETUSA’’ din judeţul Hunedoara este independentă, democratică, de interes general şi de utilitate publică, non profit, deschisă tuturor cadrelor în rezervă şi retragere provenite din Ministerul Apărării Naţionale, precum şi din alte structuri militare, de pe raza judeţului Hunedoara.

(3) Asociaţia Judeţeană a Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere ,,SARMIZEGETUSA’’ din judeţul Hunedoara, hotărăşte afilierea la Asociaţia Naţională a  Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere ,,ALEXANDRU IOAN CUZA’’.

(4) În continuare, în cuprinsul prezentului statut se va folosi cuvântul ASOCIAŢIE sau FILIALĂ pentru a desemna Asociaţia Judeţeană a Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere ,,SARMIZEGETUSA’’ din judeţul Hunedoara sau Filiala judeţeană ,,SARMIZEGETUSA’’ a C.M.R.R. din judeţul Hunedoara.

Art.2 Deviza Asociaţiei este “Patrie-Onoare-Demnitate”.

Art.3 Asociaţia Judeţeană a Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere din judeţul Hunedoara şi asociaţiile locale (subfilialele) componente ale acesteia, sunt persoane juridice, în condiţiile legii.

Art.4 Asociaţia Judeţeană a Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere ,,SARMIZEGETUSA’’ din judeţul Hunedoara are sediul la Cercul Militar Deva, municipiul reşedinţă de judeţ. Subfilialele îşi au sediul în municipii sau oraşe din judeţul Hunedoara, în locaţii obţinute de fiecare subfilială.

Art.5 Asociaţia funcţionează şi îşi desfăşoară activitatea în baza legislaţiei în vigoare privind dreptul la asociere, precum şi conform prezentului statut, pe termen nedeterminat.

Art.6 Asociaţia reprezintă interesele cadrelor militare în rezervă şi retragere, a familiilor şi ale urmaşilor acestora, în relaţiile cu instituţiile centrale şi locale ale puterii de stat, administraţiei publice, alte instituţii şi organizaţii, precum şi cu societatea civilă din judeţ.

Art.7 Asociaţia este apolitică, supraconfesională şi cu caracter obştesc.

Art.8 În promovarea scopurilor şi obiectivelor, asociaţia poate solicita sprijinul partidelor politice, grupuri parlamentare, reprezentanţilor judeţului Hunedoara în parlamentul ţării, precum şi altor instituţii şi  asociaţii legal constituite.


CAPITOLUL  II SCOPUL ŞI OBIECTIVELE


Art.9 Scopul Asociaţiei este de a promova interesele membrilor în societatea românească, menţinerea spiritului de camaraderie ostăşească, asigurarea legăturii permanente cu Ministerul Apărării Naţionale şi dezvoltarea de proiecte şi programe în sprijinul îmbunătăţirii vieţii pensionarilor militari.

Art.10 Obiectivele care stau la baza organizării activităţii Asociaţiei sunt:

a). Dezvoltarea cultului pentru dragostea de ţară, faţă de simbolurile statale şi de istoria şi eroii neamului;

b). Promovarea permanentă a tradiţiilor militare, a valorilor culturale româneşti şi universale;

c). Colaborarea cu instituţiile de învăţământ şi cultură din judeţ la actul de educarea tinerilor în cultul dragostei de patrie, a respectului faţă de trecutul istoric al poporului român şi a armatei sale şi cultivarea cultului eroilor;

d). Cooperarea cu structuri militare, instituţii şi asociaţii judeţene la întocmirea de monografii ale unităţilor militare ce au activat în cuprinsul judeţului, precum şi la activităţi prilejuite de aniversarea evenimentelor istorice şi a marilor personalităţi ale poporului român;

e). Sprijinirea activităţilor de întreţinere a cimitirelor militare şi a monumentelor eroilor şi implicarea în înfiinţarea de cimitire militare în garnizoanele filialelor componente;

f). Menţinerea unui permanent spirit de corp, a sentimentelor de camaraderie atât între membrii Asociaţiei cât şi între aceştia şi cadrele militare active;

g). Dezvoltarea relaţiilor de prietenie şi solidaritate între membrii Asociaţiei şi familiile acestora, întrajutorarea membrilor aflaţi în dificultate;

h). Contribuţia sub diferite forme la acţiuni de organizare, pregătire şi folosire eficientă a rezerviştilor armatei;

i). Medierea raporturilor dintre membri Asociaţiei şi autorităţile statale de la toate nivelurile pentru rezolvarea unor probleme personale sau colective, prin consultanţă îndrumare sau reprezentare juridică.

j). Dezvoltarea relaţiilor sale cu M.Ap.N., M.M.S.S.F. şi a altor ministere şi instituţii ale statului pentru asigurarea protecţiei sociale a cadrelor militare pensionate;

k). Desfăşurarea de activităţi economico-sociale comune între membri Asociaţiei şi alte organizaţii, în condiţiile legii;

l). Dezvoltarea relaţiilor de camaraderie cu militarii pensionari din ţările membre N.A.T.O. şi din alte state;

m). Promovarea demersurilor necesare pentru preluarea în folosinţă, cu titlu gratuit sau în condiţii avantajoase, cu respectarea legii, a unor bunuri mobile sau imobile, aflate în patrimoniul armatei şi disponibile prin restructurarea unităţilor militare din judeţ, în scopul utilizării acestora în beneficiul Asociaţiei sau pentru proiecte de sprijinire a iniţiativei private în rândul membrilor Asociaţiei;

n). Promovarea imaginii corecte a activităţilor Asociaţiei cât şi a armatei în faţa societăţii civile, prin mass-media locală şi centrală, precum şi prin înfiinţarea unor mijloace de informare în masă proprii, cu respectarea legii.


CAPITOLUL III MEMBRII ASOCIAŢIEI. ÎNDATORIRI ŞI DREPTURI.


Art.11 Asociaţia cuprinde membrii, membrii de onoare şi susţinători (simpatizanţi).

Art.12(1) Membrii pot fi cadre militare (generali, ofiţeri, maiştri militari, subofiţeri) în rezervă şi retragere, cu statut de pensionari militari sau cadre militare disponibilizate, care recunosc statutul şi solicită individual, în scris, obţinerea calităţii de membru.

(2) Solicitarea scrisă de aderare la calitatea de membru se adresează biroului subfilialei(asociaţiei) locale şi se acordă de către acesta, prin vot, cu majoritate simplă, în prima şedinţă.

(3) Soţia membrului titular, după decesul acestuia, poate deveni membră titulară, în condiţiile prevederilor statutare.

(4) Pot fi primiţi ca membri şi cadre militare în rezervă sau retragere, pensionari militari, din alte structuri militare ale statului român.

Art.13(1) Membrii de onoare pot fi membri ai asociaţiei judeţene şi personalităţi civile sau militare de pe raza judeţului Hunedoara, care  s-au remarcat în îndeplinirea scopului, obiectivelor şi creşterea prestigiului asociaţiei.

(2) Calitatea de membru de onoare se obţine la propunerea biroului filialei, cu acordul celui propus, în baza unei expuneri de motive prezentată în faţa adunării generale a filialei, care va decide prin vot cu majoritate simplă.

(3) Membri de onoare pot lua parte la activităţile subfilialei şi ale Asociaţiei, în calitate de invitaţi.

(4) Membri de onoare nu plătesc cotizaţia de membru.

Art.14 Membri susţinători(simpatizanţi) pot fi persoane fizice care împărtăşesc idealurile Asociaţiei şi consimt să sprijine moral, material sau financiar, activităţile acesteia, fără a fi obligaţi să plătească cotizaţia. Ei pot fi invitaţi la activităţi ale asociaţiei. Acest titlu se acordă de Biroul Permanent al Asociaţiei judeţene, odată cu înmânarea diplomei de membru susţinător.

Art.15 Membri Asociaţiei au următoarele îndatoriri:

a). Să militeze, în toate împrejurările, pentru întărirea Asociaţiei şi a A.N.C.M.R.R. în vederea realizării scopurilor şi obiectivelor prevăzute în statut.

b).Să cunoască, respecte şi îndeplinească, liber consimţit, prevederile statutului Asociaţiei, a subfilialelor locale şi a statutului A.N.C.M.R.R., hotărârile organelor de conducere, precum şi sarcinile primite de la aceste organe.

c). Să acţioneze pentru întărirea prestigiului Asociaţiei, a subfilialelor locale şi a A.N.C.M.R.R. , precum şi pentru promovarea imaginii pozitive a armatei în societatea civilă.

d). Să-şi exprime civilizat şi în cadru organizat punctul de vedere, opiniile şi propunerile privind modul în care Asociaţia, subfilialele componente, şi organele de conducere alese, duc la îndeplinire prevederile statutului, obiectivele şi măsurile stabilite.

e). Să se abţină de a acorda interviuri, de a face declaraţii în public sau prin mijloace mass-media, în numele Asociaţiei, dacă nu au fost mandataţi în acest scop sau dacă opinia nu a fost însuşită de adunarea generală.

f). Să dovedească, în orice împrejurare, o comportare demnă, civică, umană, dând dovadă de politeţe militară, respect şi responsabilitate în relaţiile şi raporturile cu ceilalţi camarazi şi cu instituţiile militare şi civile.

 g). Să nu desfăşoare în cadrul Asociaţiei activităţi cu caracter politic şi nici muncă de racolare de membrii pentru partide sau organizaţii politice.

h). Să participe activ la toate activităţile din cadrul Asociaţiei şi să atragă la aceste activităţi pensionari militari şi cadre disponibilizate, care nu sunt membri titulari.

i). Să informeze organele de conducere ale Asociaţiei şi subfilialelor cu situaţiile de criză în care se află camarazi de-ai noştri, membri ai Asociaţiei, pentru a se lua măsuri de sprijinire morală şi materială a acestora.

j). Să-şi plătească cotizaţia lunară şi alte contribuţii voluntare stabilite de organele de conducere ale Asociaţiei şi subfilialelor locale.

Art.16 Membri Asociaţiei au următoarele  drepturi:

a). Să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere la toate nivelurile.

b). Să contribuie, prin propuneri şi activitate personală, la luarea hotărârilor Asociaţiei şi la ducerea lor la îndeplinire.

c). Să beneficieze de drepturile şi înlesnirile stabilite  pentru cadrele militare în rezervă şi retragere, membri ai Asociaţiei, de către Ministerul Apărării Naţionale, organele şi unităţile militare din teritoriu, organele centrale şi locale ale administraţiei de stat.

d). Să fie avansaţi în gradele următoare la îndeplinirea condiţiilor conform statutului cadrelor militare.

e). Să fie informate oportun asupra demersurilor şi activităţii organelor de conducere centrale ale A.N.C.M.R.R., ale M.Ap.N., ale M.M.S.S.F. şi alte organizaţii judeţene în domeniul legislativ şi ale aplicării actelor normative care asigură protecţia socială a cadrelor militare în rezervă şi retragere şi a familiilor acestora.

f). Să se adreseze conducerii Asociaţiei judeţene şi conducerii centrale a A.N.C.M.R.R. pentru a fi sprijiniţi în rezolvarea unor probleme  privind obţinerea drepturilor ce li se cuvin în societatea românească, în conformitate cu legile în vigoare.

g). Să fie sprijiniţi în obţinerea de locuri de veci în cimitirele militare sau civile.

h). Să beneficieze de sprijinul organelor de conducere a Asociaţiei şi subfilialelor în organizarea şi desfăşurarea de onoruri militare conform regulamentelor în vigoare, în caz de deces.

i). Să devină membrii ai caselor de ajutor reciproc a pensionarilor militari, ai unităţilor economice şi deservire din cadrul Asociaţiei sau A.N.C.M.R.R. şi să beneficieze de facilităţile oferite de acestea.

j). Membrii  Asociaţiei (subfilialelor) pot fi membrii de partid , în partide ( organizaţii) politice legal constituite dar, în cazul în care fac parte din organele de conducere ale Asociaţiei (subfilialelor) şi candidează la alegerile locale sau parlamentare, pe perioada campaniei electorale se suspendă din funcţiile de conducere deţinute iar dacă au fost aleşi, rămân membri dar îşi prezintă demisia din organele de conducere ale Asociaţiei (subfilialelor).


Art.17 (1) Pierderea calităţii de membru poate avea loc numai cu respectarea prevederilor statutare.

(2) Calitatea de membru încetează:

a). Prin deces.

b). La cererea personală scrisă.

c). Prin radiere, în cazuri de încălcare a prevederilor statutare şi a devizei Asociaţiei şi uniunii.

d). La neplata nemotivată a cotizaţiei timp de 6 luni.

 e). În cazul condamnării penale rămasă definitivă.

f). În cazul pierderii cetăţeniei române.

Art.18(1) Ridicarea calităţii de membru se hotărăşte de către adunarea generală la propunerea biroului subfilialei.

(2) Biroul filialei locale se sesizează de îndeplinirea uneia din condiţiile enumerate la art.16 al.2 şi expune situaţia creată în adunarea generală a filialei.

 (3) Ridicarea calităţii de membru se face în prezenţa persoanei în cauză iar în cazul refuzului de a se prezenta şi în lipsă.

 (4) Persoana care consideră că ridicarea calităţii de membru este nejustificată,  poate face contestaţie la Biroul Permanent al  Asociaţiei, care se pronunţă pentru rămânerea definitivă a hotărârii sau trimite contestaţia subfilialei locale, pentru reanalizare şi pronunţarea unei noi hotărâri definitive.CAPITOLUL  IV STRUCTURA ŞI CONDUCEREA ASOCIAŢIEI


Art.19(1) Asociaţia cuprinde membrii domiciliaţi în judeţul Hunedoara, constituiţi în subfiliale locale, componente ale Asociaţiei.

 (2) Subfilialele locale se constituie în foste şi actuale garnizoane militare, cu condiţia să întrunească minim 8 membri.

 (3) Cadrele militare în rezervă şi retragere din comunele judeţului pot deveni membri ai subfilialelor locale constituite în condiţiile aliniatului 2.

Art.20 Organele de conducere ale Asociaţiei sunt: Adunarea generală a Asociaţiei, Comitetul Asociaţiei şi Biroul Permanent al Asociaţiei.

Art.20 Organele de conducere ale subfilialelor locale din compunere sunt: Adunarea Generală şi Biroul Subfilialei.

Art.21 Organele de conducere ale Asociaţiei şi cele ale subfilialelor îşi desfăşoară activitatea şi adoptă hotărâri în mod democratic, pe baza votului exprimat.

Art22 Hotărârile organelor de conducere ale A.N.C.M.R.R. şi ale Asociaţiei, luate în mod statutar, sunt obligatorii pentru subfilialele din compunere şi pentru toţi membrii Asociaţiei, indiferent de poziţia personală, exprimată verbal, în scris sau prin vot.

Art.23 Se consideră statutare conferinţele şi întrunirile la care sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unul din numărul celor prevăzuţi a participa, precum şi hotărârile luate cu votul pozitiv a jumătate plus unul din numărul celor prezenţi.

Art.24 Adunarea generală a Asociaţiei este organul de conducere la nivel judeţean, se convoacă anual şi are următoarele atribuţii principale:

a). Analizează şi concluzionează asupra activităţilor desfăşurate  de Comitetul Asociaţiei şi de Biroul Permanent în intervalul de la ultima adunare generală;

b). Stabileşte obiectivele activităţii Asociaţiei pentru următorul an, aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi planul de activităţi pe următorul an.

c). Alege o dată la patru ani, Comitetul Asociaţiei, Comisia de Cenzori şi delegaţii la Conferinţa Naţională a A.N.C.M.R.R. ,,Alexandru Ioan Cuza’’.

d). Adunarea generală la care nu are loc alegerea unui nou comitet, poate modifica şi completa comitetul şi comisia de cenzori, dacă este cazul, pentru a le  asigura funcţionalitatea conform statutului.

Art.25 Se convoacă Adunarea generală extraordinară a Asociaţiei la cererea a jumătate plus unu din subfilialele componente sau ca urmare a hotărârii Biroului Permanent.

Art.26 Adunarea generală va cuprinde în mod obligatoriu, comitetul Asociaţiei, membri comisiei de cenzori, preşedinţii, vicepreşedinţii şi secretarii executivi ai subfilialelor din compunere, precum şi delegaţi aleşi după normele hotărâte de Biroul Permanent al Asociaţiei.

Art.27 Adunarea generală Asociaţiei este statutară dacă se întruneşte în prezenţa a două treimi din numărul celor stabiliţi a participa.

Art.28 Hotărârile Adunării generale a  Asociaţiei se consideră valabile dacă întrunesc votul pozitiv a cel puţin jumătate plus unu din participanţii cu drept de vot.

Art.29 Alegerea Comitetului Asociaţiei, a Comisiei de Cenzori şi a delegaţilor la conferinţa naţională, se face prin vot deschis, direct pe funcţiuni, pe baza propunerilor făcute de subfilialele locale.

Art.30 Preşedinţii subfilialelor componente ale Asociaţiei sunt membri de drept ai comitetului şi biroului permanent al Asociaţiei şi vicepreşedinţi ai comitetului Asociaţiei.

Art.31 Adunarea generală a Asociaţiei alege direct prin vot deschis: preşedintele, secretarul executiv, membrii şi membrii supleanţi ai comitetului.

Art.32(1) Comitetul Asociaţiei este organul de conducere în intervalul dintre două Adunări generale şi se întruneşte semestrial, fiind format din 31 de membri şi 4 supleanţi.

(2) Comitetul Asociaţiei se compune din:  Preşedinte, vicepreşedinţi, secretar executiv, membrii şi membrii supleanţi.

(3) Comitetul Asociaţiei se alege în condiţiile prevăzute la art.29,30 şi 31.

 (4) În caz că postul de preşedinte rămâne vacant, Biroul Permanent va desemna pe unul din vicepreşedinţi să preia atribuţiile preşedintelui până la adunarea generală anuală, care va proceda statutar.

Art.33 Comitetul Asociaţiei are următoarele atribuţii:

a). Analizează activitatea Asociaţiei, a subfilialelor componente şi a biroului permanent, desfăşurată pentru îndeplinirea scopurilor statutare, a hotărârilor A.N.C.M.R.R. şi ale conferinţei Asociaţiei şi ia măsuri corespunzătoare.

b). Soluţionează problemele ce privesc activitatea Asociaţiei, a subfilialelor componente şi a membrilor săi.

Art.34 Biroul Permanent al Asociaţiei asigură conducerea curentă a Asociaţiei, se întruneşte trimestrial şi când este necesar. Are cel mult 15 membri.

Art.35 Biroul Permanent al Asociaţiei se alege de către comitetul Asociaţiei în prima şedinţă şi se compune din:

- membrii de drept : preşedintele comitetului, vicepreşedinţii comitetului (care sunt şi preşedinţii subfilialelor),  secretarul executiv al comitetului;

- membrii aleşi:  numărul de membrii necesari până la totalul de membri stabiliţi de către Adunarea generală pentru Biroul Permanent al Asociaţiei.

Art.36 Biroul Permanent al Asociaţiei are următoarele atribuţii principale:

 a). Ţine legătura permanentă cu Biroul Permanent  Central al A.N.C.M.R.R. şi cu organele judeţene ale puterii şi administraţiei de stat, în scopul atragerii sprijinului acestora în folosul Asociaţiei.

b). Ia măsuri şi acţionează pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor statutului, a hotărârilor A.N.C.M.R.R. şi ale Asociaţiei.

c). Conduce activitatea filialelor componente şi a aparatului de lucru al Asociaţiei.

d). Reprezintă Asociaţia în relaţiile cu prefectul, primarul, cu instituţiile şi organizaţiile militare şi civile din judeţ.

e). Analizează trimestrial execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli şi semestrial, modul  cum se administrează patrimoniul Asociaţiei, îndrumă activitatea de întrajutorare a membrilor.

f). Distribuie carnete de membru, ţine evidenţa carnetelor şi membrilor Asociaţiei pe subfilialele componente.

g). Încasează cota parte din cotizaţiile filialelor locale şi virează sumele ce revin A.N.C.M.R.R. în contul acesteia.

h). Întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli.

i). desemnează purtătorul de cuvânt al asociaţiei.

Art.37 Adunarea generală a subfilialei este organul de conducere al activităţii subfilialei. Se întruneşte anual şi are următoarele atribuţiuni:

a). Analizează anual activitatea biroului subfilialei cu privire la îndeplinirea hotărârilor organelor de conducere superioare şi a celor proprii şi stabileşte măsurile ce se impun.

b). Ascultă, trimestrial, informări pregătite de birou cu privire la hotărârile, deciziile, recomandările şi măsurile luate în cadrul A.N.C.M.R.R., Asociaţiei şi subfilialei, precum şi expuneri cu caracter militar, social, economic, etc.

c).Stabileşte obiectivele şi sarcinile subfilialei pe fiecare trimestru şi pe fiecare an calendaristic.

d). Nominalizează candidaţii subfilialei pentru funcţiile din componenţa comitetului Asociaţiei.

e). Alege, prin vot deschis, direct pe funcţii, odată la patru ani, biroul filialei, comisia de cenzori(cenzorul) iar anual alege delegaţii la Adunarea Generală a Asociaţiei judeţene.

f). Completează sau modifică la nevoie, în cadrul adunării generale, componenţa biroului subfilialei şi, după caz, a comisiei de cenzori.

g). Adoptă bugetul de venituri şi cheltuieli.

Art.38(1) Biroul asociaţiei locale (subfilialei) este organul de conducere între adunările generale. Se întruneşte lunar şi ori de câte ori situaţia impune şi se compune din:  preşedinte, vicepreşedinţi (adunarea hotărăşte numărul lor),  secretar executiv şi 2 la 8 membri.

(2) Asociaţiile locale, (subfilialele) cu efective de până la 20 membri vor alege un preşedinte şi un secretar executiv.

Art.39 Biroul subfilialei are următoarele atribuţii:

a). Acţionează pentru îndeplinirea prevederilor statutului, a hotărârilor organelor de conducere proprii şi a celor superioare.

b). Reprezintă filiala în relaţiile cu Asociaţia, cu instituţiile şi organizaţiile teritoriale militare şi civile.

c). Primeşte adeziunile de înscriere şi hotărăşte, prin vot deschis, primirea de noi membri.

d). Întocmeşte în proiect şi supune dezbaterii adunării generale, planul anual al activităţilor culturale, recreative şi de agrement, pentru petrecerea plăcută şi utilă a timpului liber.

e). Prezintă darea de seamă asupra activităţii desfăşurate în adunarea generală anuală.

f). Pregăteşte informările trimestriale şi le susţine în faţa adunării generale a filialei.

g). Întocmeşte bugetul anual de venituri şi cheltuieli.

h). Ia măsuri şi acţionează pentru participarea la ceremoniile militare şi religioase organizate în garnizoană.

i). În cazul decesului unui membru al subfilialei, se acordă tot sprijinul familiei şi va depune toate eforturile pentru a se respecta prevederile regulamentelor militare cu privire la ceremonialul funerar.

Art.40(1) La nevoie, se poate organiza, atât la nivelul Asociaţiei cât şi al subfilialelor, un aparat tehnic de lucru care să cuprindă de regulă: contabil, casier, jurisconsult şi alte responsabilităţi ce se consideră necesare.

(2) Structura şi fişa postului membrilor aparatului tehnic de lucru se hotărăşte: la nivelul Asociaţiei de comitet iar la nivelul subfilialelor de către adunarea generală.

(3) Lucrătorii aparatului tehnic pot fi membri ai Asociaţiei sau din afara acesteia, dar desfăşoară muncă benevolă, fără nici un fel de plată financiară sau materială.

Art.41 La Adunarea generală a Asociaţiei, la întrunirea organelor de conducere ale Asociaţiei şi ale subfilialelor precum şi la activităţile organizate de către acestea, se pot invita reprezentanţi ai organelor administraţiei locale, ale puterii de stat, ai unităţilor militare, alte instituţii locale şi reprezentanţi ai mass-media.


CAPITOLUL V COMISIA DE CENZORI


Art.42(1) În cadrul Asociaţiei precum şi la subfilialele locale care au contabilitate proprie, funcţionează comisia de cenzori.

(2) Comisiile de cenzori au 3-5 membri din care unul este preşedinte.

(3) Persoanele ce vor fi alese în acest organ de control trebuie să posede cunoştinţe economice sau juridice şi să fi lucrat, pe cât posibil, în funcţii economico-financiare, juridice sau administrative.

(4) Membri comisiei de cenzori nu pot fi aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei sau ale subfilialelor. Preşedintele comisiei de cenzori poate participa la şedinţele organelor de conducere ale Asociaţiei (subfilialelor).

Art.43 Comisiile de cenzori sunt obligate să supravegheze gestiunea economico-financiară a Asociaţiei şi a subfilialelor.

Art.44 Atribuţiile principale ale comisiilor de cenzori sunt:

a). Verifică gestiunea financiară o dată pe an iar rezultatul se înscrie într-un proces verbal care se va analiza de organul de conducere competent.

b). Verifică sursele de venituri şi modul de utilizare a acestora pe destinaţiile prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli.

c). Verifică rezultatele inventarierii patrimoniului.

d).Verifică situaţia debitorilor şi creditorilor.

e). Verifică şi certifică bilanţul contabil şi contul de execuţie a bugetului şi depune situaţiile financiare.

f). Verifică sesizările scrise cu privire la activitatea economico-financiară a Asociaţiei (subfilialelor) şi propune măsurile legale ce se impun.


CAPITOLUL VI MIJLOACE MATERIALE ŞI FINANCIARE


Art.45 Activitatea economico-financiară a Asociaţiei se desfăşoară în conformitate cu actele normative în vigoare şi prevederile prezentului statut.

Art.46 Patrimoniul material – financiar al Asociaţiei se constituie din: taxa de înscriere, cotizaţia membrilor, donaţii, sponsorizări, dobânzi bancare şi din alte surse, în condiţiile respectării prevederilor legale.

Art.47 Cuantumul taxei de înscriere şi al cotizaţiei lunare se stabileşte de Adunarea generală anuală a Asociaţiei iar între adunări de către Comitetul Asociaţiei şi este obligatoriu pentru toate subfilialele şi membrii Asociaţiei.

Art.48(1) Subfilialele încasează taxa de înscriere şi cotizaţiile lunare, din care reţin 75% la subfilială şi transferă 25% în contul Asociaţiei judeţene.

(2) Asociaţia judeţeană, din cei 25% din taxa de înscriere şi cotizaţii lunare primite de la subfiliale, virează 25% la fondul central al  A.N.C.M.R.R.

Art.49 Asociaţia şi filialele componente desfăşoară activitatea economico – financiară pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit anual.

Art.50 Mijloacele băneşti ale Asociaţiei şi filialelor se depozitează la bănci.

Art.51(1) Membri organelor de conducere şi ai comisiilor alese la nivelul Asociaţiei şi filialelor componente, desfăşoară activitatea pe bază de voluntariat.

(2) În funcţie de veniturile realizate, Biroul Executiv al Asociaţiei şi birourile filialelor, pot hotărî stimulente în bani şi obiecte , atât pentru membrii organelor de conducere cât şi pentru lucrătorii din aparatul tehnic (dacă este cazul).

(3) Se asigură decontarea cheltuielilor de transport şi diurnă pentru membrii ce desfăşoară misiuni în folosul Asociaţiei judeţene sau al subfilialelor.

Art.52 Biroul Permanent al Asociaţiei şi birourile subfilialelor din compunere pot aproba o contribuţie benevolă(donaţie), din care să se constituie un fond special pentru ajutoare de înmormântare, ajutorarea celor aflaţi în situaţii de criză, alte situaţii speciale.

Art.53 Biroul Executiv al Asociaţiei poate aproba înfiinţarea şi funcţionarea unei unităţi de întrajutorare de tip casă de ajutor reciproc a pensionarilor militari la nivelul judeţului Hunedoara, cu respectarea legislaţiei în vigoare.


CAPITOLUL   VII DISPOZIŢII FINALE


Art.54 Procesele verbale ale organelor de conducere ale Asociaţiei şi ale filialelor se întocmesc de secretar şi se păstrează în mapă sigilată, în dulap încuiat şi se pot consulta de către fiecare membru.

Art.55(1) Prevederile prezentului statut sunt obligatorii pentru toţi membrii Asociaţiei şi ai filialelor componente.

(2) Modificarea prezentului statut este atributul Adunării generale a Asociaţiei.

Art.56 Asociaţia şi filialele se pot dizolva numai prin votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor cu cotizaţia la zi.

Art.57(1) În caz de desfiinţare, deciderea asupra patrimoniului rămas cade în sarcina Biroului Executiv al Asociaţiei, atât pentru Asociaţie cât şi pentru filiala desfiinţată.

(2) Bunurile rămase se vor transmite, cu titlu de donaţie, către o persoană juridică  de drept privat sau public, cu scop identic sau asemănător, din judeţul Hunedoara

Prezentul statut a fost adoptat cu unanimitate de voturi de către Adunarea generală a Asociaţiei  din data de 09. 04.  2011.